شهرخبر

بارش ۵۰ سانتیمتری برف در محور اسالم به خلخال

رشت- ارتفاع برف در محور اسالم به خلخال به ۵۰ سانتیمتر رسیده است.

بارش ۵۰ سانتیمتری برف در محور اسالم به خلخال

خبرگزاری مهر