شهرخبر

دولت دفاتر اسناد رسمی را نقره داغ کرد؛ نیروی انتظامی مرجع صدور سند خودرو

دولت دفاتر اسناد رسمی را نقره داغ کرد؛ نیروی انتظامی مرجع صدور سند خودرو

دولت برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسیر مجلس را در پیش گرفته است؛ سند رسمی خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر و محضر از این چرخه به صورت کامل حذف شود.