شهرخبر

دستگیری معترض فلسطینی از سوی نیروهای اسراییل + عکس

دستگیری معترض فلسطینی از سوی نیروهای اسراییل + عکس

دستگیری معترض فلسطینی از سوی نیروهای اسراییل