شهرخبر

پنجره مهر؛

خوشحالی مردم روانسر از حیات دوباره نگین اورامانات

خوشحالی مردم روانسر از حیات دوباره نگین اورامانات

کرمانشاه- در پی بارش‌های چند روز گذشته، سراب خشک شده روانسر، حیاتی دوباره گرفت و مردم این شهر با حضور در کنار این سراب خوشحالی خود را نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش‌های چند روز گذشته، سراب خشک شده روانسر، حیاتی دوباره گرفت و مردم این شهر با حضور در کنار این سراب خوشحالی خود را نشان دادند.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناس سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه تا پنجشنبه هفته آینده به تناوب جو استان کرمانشاه را متأثر خواهد کرد.