شهرخبر

ایمان حامی خواه

مسابقات سنگنوردی انتخابی غرب کشور

مسابقات سنگ نوردی انتخابی غرب کشور جام فجر در دو رشته « لید» و « بلدرینگ» در سالن سنگ نوردی زنده یاد « فرهاد میرزاجانی» همدان برگزار شد.