جواب بازیکن رم به مهدی طارمی +عکس

مهدی طارمی در یک استوری  به الیویرا بابت پیوستنش به رم ایتالیا تبریک گفت و الیویرا در پاسخ به  این استوری نوشت :ممنون رفیق تو بهترینی...

قرارداد سرجیو اولیویرا با رم به مدت  ۶ ماه و به ارزش یک میلیون یورو بوده و یک بند خرید ۱۳ و نیم میلیون یورویی نیز در این قرارداد گنجانده شده است.

جواب بازیکن رم به مهدی طارمی +عکس