شهرخبر

اجرای اختصاصی خواننده خیابانی در استامبول برای محمود احمدی‌نژاد / فیلم

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور دولت نهم و دهم که به ترکیه سفر کرده است، در حاشیه سفر خود با خواننده خیابانی مواجه شد که اجرای اختصاصی برای احمدی‌نژاد داشت.

اجرای اختصاصی خواننده خیابانی در استامبول برای محمود احمدی‌نژاد / فیلم