به گزارش اکوایران؛ به گفته فعالان بازار خوش بینی به این دور از مذاکرات یکی از عواملی است که موجب شده تا شاهد افزایش گرایش سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی باشیم.  براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی برای 4 هزار و 682 فقره پروانه بهره‌برداری ( ایجادی و توسعه ای) صادره بیش از 157هزار و 414 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 14.2درصد داشته است. با توجه به این رشد می توان گفت روند ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در کشور شتاب گرفته است. برای این تعداد پروانه بهره برداری بیش از 100 هزار نفر شغل پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته رشد بیش از 13.7 درصدی داشته است.

روند صدور جواز در ابتدای زمستان

از سوی دیگر شرح حال صدور جوازهای صادره در مدت زمان مورد بررسی از یخ‌زدایی در صدور مجوزها در ابتدای زمستان حکایت دارد. بررسی آمار اعلام شده بیانگر آن است که در 8 ماهه 1400 در مجموع 25 هزار و 288 فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقابل مدت مشابه سال قبل رشدی 0.8 درصد داشته است. برای این تعداد جواز تاسیس بیش از 844 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 147.3 درصدی را داشته است، برای این تعداد جواز همچنین 621 هزار و 649 نفر شغل پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته رشد بیش از 9.5 درصدی صورت گرفته است.

وضعیت بخش معدن

علاوه بر گروه‌های مذکور و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در بخش معدن نیز از میان سه زیرگروه «پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری» تنها پروانه اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد 1.4 درصدی را ثبت کرده و سایر زیربخش‌های این گروه افت داشته‌اند.

براساس داده‌های آماری در ابتدای پاییز در مجموع 656 فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1.4 درصدی برای این زیرگروه ثبت شد. رشد ثبت شده برای پروانه اکتشاف در حالی است که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها افت صدور جواز را در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی و برای بخش گواهی کشف، 307 فقره گواهی اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.  در بخش پروانه‌ بهره‌برداری معدنی نیز 338 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت نزدیک 18.6 درصد داشته است. افت ثبت شده در صدور گواهی در حالی است که سرمایه صرف شده برای این بخش در این مدت رشد 287 درصدی داشته است.