شهرخبر

مسجد شافعی در کرمانشاه

کرمانشاه شهری دیدنی است که همواره گردشگران را متحیر و مبهوت می‌کند. بیشتر مردمان کرمانشاه اهل تشیع هستند ولی مانند دیگر شهرهای ایران، مسجدی مخصوص اهل تسنن وجود دارد که «مسجد شافعی‌ها» نامیده می‌شود.مسجد شافعی از بناهای مذهبی و دیدنی کرمانشاه به شمار ...

مسجد شافعی در کرمانشاه

خبرگزاری تسنیم