شهرخبر

۵۰ سال دیگر ایران غیر قابل سکونت می‌شود؟

بورسان : بحران آب در ایران به دلیل متفاوت بودن اقلیم و عدم توازن در بارندگی‌ها در تمام استان‌های کشور یکسان نیست؛ به‌گونه‌ای‌که شرایط آبی برخی استان‌ها مساعد و شرایط برخی دیگر وخیم است.

اکنون سوال است که چرا ایران کم آب شد و آینده این سرزمین درسال ۱۴۵۰ چه خواهد شد؟ ما در آینده چگونه پاسخگوی فرزندان خود باشیم؟ ۵۰ سال دیگر ایران آب دارد یا اینکه فلاتی بی روح و غیر قابل سکونت می‌شود؟

گفت‌وگوی بورسان با محمد فاضلی، جامعه‌شناس و رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو