شهرخبر

پنجره مهر؛

مالیات بر خانه‌های خالی

مالیات بر خانه‌های خالی

طرح مالیات بر خانه‌های خالی با هدف انضباط در عرضه مسکن در سال ۹۹ تصویب شد و این روزها در مرحله جمع آوری اطلاعات جهت اجراست.