شهرخبر

رئیس‌جمهور در نشست خبری در هرمزگان؛

فعال شدن پل خلیج فارس می‌تواند به حل شدن مشکلات منطقه کمک کند

فعال شدن پل خلیج فارس می‌تواند به حل شدن مشکلات منطقه کمک کند

رئیس‌جمهور در نشست خبری در هرمزگان گفت: فعال شدن پل خلیج فارس می‌تواند به حل شدن مشکلات منطقه کمک زیادی بکند.