دستگیری اشرار قمه کش در کرمانشاه / پلیس وارد عمل شد