شهرخبر

صحبت صمیمانه رئیس‌جمهور در جمع مردم جزیره هرمز

صحبت صمیمانه رئیس‌جمهور در جمع مردم جزیره هرمز

در این فیلم صحبت صمیمانه رئیس جمهور در جمع مردم جزیره هرمز را مشاهده می‌نمایید.