شهرخبر

تست موفقیت‌آمیز موتور سوخت جامد پیشرفته فضایی رافع

تست موفقیت‌آمیز موتور سوخت جامد پیشرفته فضایی رافع

در این فیلم تست موفقیت‌آمیز موتور سوخت جامد پیشرفته فضایی رافع را مشاهده می‌نمایید. این فناوری فقط در چهار کشور جهان وجود دارد.