شهرخبر

حسگری که همه ماسک‌ها را به ماسک هوشمند تبدیل می‌کند!

پژوهشگران آمریکایی، نوعی حسگر ابداع کرده‌اند که می‌تواند همه انواع ماسک را به ماسک هوشمند تبدیل کند.

خبرگزاری ایسنا