شهرخبر

خاطره حسن رحیم‌پور ازغدی از نفوذ نیروهای حاج‌قاسم در ارتش امریکا

خاطره حسن رحیم‌پور ازغدی از نفوذ نیروهای حاج‌قاسم در ارتش امریکا

روایت حسن رحیم پور ازغدی از واقعیت ارتش و ترس کماندوهای آمریکایی را مشاهده می کنید.