شهرخبر

رئیس جمهور به صورت سرزده وارد هشتبندی شد

رئیس جمهور به صورت سرزده وارد هشتبندی شد

میناب - آیت الله رئیسی رئیس جمهور ایران اسلامی به صورت سرزده وارد هشتبندی در میناب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اسلامی به صورت سرزده وارد شهر هشتبندی از توابع شهرستان میناب شد و با مردم گفتگو کرد.