شهرخبر

ویدئو / از تحقیق درباره «دِلتاکرون» تا پیوند قلب خوک به انسان

در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از تحقیق درباره «دِلتاکُرون» و در نگرانی‌های احتمالی از وجود چنین سویه‌ای در جریان شیوع عمومی ویروس کرونا، نخستین پیوند قلب خوک به انسان، پایان آماده‌سازی تلسکوپ فضایی «جیمز وب» و دو خبر دیگر را ...

خبرگزاری ایسنا