شهرخبر

چشم تلسکوپ پرتوایکس جدید ناسا به جهان باز شد

جدیدترین تلسکوپ پرتو ایکس ناسا چشمان خود را گشوده و آماده اکتشاف است.

خبرگزاری ایسنا