شهرخبر

دلار 1000 تومانی جایگزین دلار 4200 تومانی!

دلار 1000 تومانی جایگزین دلار 4200 تومانی!

با تعریف جایگزین شدن دلار 1000 تومانی به جای دلار 4200 تومانی! می توان زمینه های لازم را برای خاتمه یافتن بحث حیرت آور ارز ترجیحی فراهم آورد.

به گزارش تحریریه، با تعریف جایگزین شدن دلار 1000 تومانی به جای دلار 4200 تومانی! می توان زمینه های لازم را برای خاتمه یافتن بحث خسته کننده ارز ترجیحی فراهم آورد. زیرا اگر تعریف ارز ترجیحی معادل 15 درصد نرخ بازاری دلار می تواند به ارزان شدن کالاها(یا برخی کالاها) بیانجامد، پس تعریف دلار به اندازه 5 درصد نرخ بازار می تواند سفره خانوارهای ایرانی را بیشتر رنگین و حتی رنگین کمان کند. 

حتی می توان ارز رایگان به جای دلار 1000 تومانی برای واردات کالاهای اساسی(این اصطلاح پرتکرار در 4 سال اخیر) تعریف کرد تا مردم مرغ را با قیمت کیلویی 2 هزار تومان خریدار کنند یعنی ارزانتر از آدامس خروس نشان!

بقیه ماجرا هم با نظارت نیروهای مسلح حل شده و جلو قاچاق به خارج گرفته می شود.

کسری بودجه دولت هم رفع می شود زیرا دلار ارزان می شود و درآمدهای دولت زیاد می شود و مشکلی پیش نمی آید! باید نظارت را بیشتر کرد، زیرا مشکل اصلی کشور در نبود نظارت است و بس!

پایان/