چرا مهران رجبی سال‌هاست در کرج زندگی می‌کند؟ | روایت روزی که ۴ چرخ ماشین رجبی را پنچر کردند