شرایط فروش فوری وانت کارا تک کابین و دو کابین برای شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ + قیمت و زمان تحویل