این تصویر در یکی از سفرهای مشترک آیت‌الله هاشمی و شهید باهنر در یکی از شهرهای ژاپن گرفته شده است.

عکس | هاشمی رفسنجانی در ژاپن با لباسی غیرمتعارف!