کاهش 6 ‌درصدی تولید نفت و میعانات گازی قزاقستان در بحبوحه‌ ناآرامی‌ها