شهرخبر

تعصب بورسی‌ها عامل خوش‌بینی به پسابرجام است؟

بورسان: طی یکسال گذشته بازارهای سرمایه‌گذاری بازدهی‌های متفاوتی را به ثبت رسانده‌اند. در این میان بورس کمترین بازدهی را نسبت به رقبای خود داشته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در صورت دسترسی به یک توافق جدید، بازار سرمایه می‌تواند بازدهی به مراتب بهتری از دیگر بازارها داشته باشد.

⁉️ آیا این گفته به دلیل تعصب کارشناسان بازار سرمایه است یا دلیل دیگری دارد؟

گفت‌وگوی بورسان با امیر جعفری کارشناس ارشد بازار سرمایه