سرقت مسلحانه سانتافه در شیراز / در روز روشن رخ داد