شهرخبر

نسرین توحیدی زاده

تشییع و تدفین سومین شهید گمنام در محوطه تیپ ۲۸۱ ارتش

سومین شهید گمنام در محوطه تیپ ۲۸۱ ارتش به خاک سپرده شد.

سومین شهید گمنام که از هفته گذشته مهمان مردم شهیدپرور کرمانشاه هستند، در آئینی معنوی با حضور مسئولان ارشد استان در محوطه تیپ ۲۸۱ شهید محمد نیکخواه ارتش کرمانشاه به خاک سپرده شد.