عکس محل قتل شهردار دهدز در ایده / ماجرای تیراندازی مرگبار چه بود؟