شهرخبر

اختلال اینترنت همراه اول در تهران و ٣٢ درصد کشور

اختلال اینترنت همراه اول در تهران و ٣٢ درصد کشور

سخنگوی همراه اول گفت: علت قطع اینترنت ۳۲ درصد از مشترکین همراه اول، بوجود آمدن مشکل فنی در یکی از مراکز فنی داده ها بود که در سریع تر زمان ممکن رفع شد.