اعلام زمان بازگشت حجم تولید نفت ایران به قبل از تحریم‌ها