شهرخبر

تغییری در ترکیب شورای نگهبان مطرح نیست/ در حوزه شفافیت پیشتاز هستیم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان بدون اینکه الزام قانونی داشته باشد، همواره در حوزه شفافیت در حوزه مصوبات پیشتاز بوده است.

تغییری در ترکیب شورای نگهبان مطرح نیست/ در حوزه شفافیت پیشتاز هستیم

مشرق نیوز