شهرخبر

«دینامیت» پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران شد.

به گزارش هنر ام‌روز، با رسیدن فروش مجموع فیلم «دینامیت» به ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان این فیلم رکورد فروش سینمای ایران را شکست.

به گزارش سینمادیلی این رکورد طی دو سال گذشته در اختیار فیلم «مطرب» بود اما «دینامیت» که در ناامید‌کننده‌ترین روزهای سینمای ایران در میانه بحران کرونا اکران شده بود نه تنها به یکی از عوامل اصلی بازگشت مردم به سینماها تبدیل شد، بلکه حالا رکورد فروش سینمای ایران را هم در اختیار دارد.

هرچند «مطرب» با بیش از سه میلیون مخاطب به این آمار فروش رسیده بود اما همین نسبت بین «مطرب» و «هزارپا» و رکوردشکنی‌های قبلی هم وجود دارد و افزایش قیمت بلیت همواره در رکوردشکنی‌های سینمای ایران نقش داشته اما در زمان فعلی اکران و در میانه های بحران کرونا امیدها آنقدر نسبت به گیشه سینمای ایران کم بود که سازمان سینمایی برای رسیدن به فروش پنج میلیارد تومان هم کمک هزینه در نظر گرفته بود!

حالا اما «دینامیت» توانسته رتبه اول فروش هفتگی که در ۲ماه گذشته در اختیار «گشت ارشاد۳» بود را پس بگیرد و با ادامه این مسیر ممکن است به اولین فیلم ۵۰ میلیاردی سینمای ایران تبدیل شود.