خودکشی هولناک دختر تکواندوکار در تهران / پدرش به ارتباطش با یک پسر پی برده بود