شهرخبر

انتقاد مجتبی جباری از یک رفتار فرهاد مجیدی

انتقاد مجتبی جباری از یک رفتار فرهاد مجیدی

بازیکن اسبق استقلال به انتقاد از رفتار مجیدی در نشست‌های خبری پرداخت.

مجتبی جباری بازیکن اسبق استقلال به رفتار فرهاد مجیدی در نشست های خبری انتقاد کرد و گفت: او رفتار خوبی در این جلسات انجام نمی دهد و  خوب کار نمی کند. او اگر می خواهد مربی خوب و تراز اولی باشد باید نگاه کند و بیشتر یاد بگیرد. البته گاهی استثنا است و خوب کار می کند.

جباری در ادامه صحبت های خود گفت: مجیدی گاهی اوقات یک موضوع را در نشست هدف قرار می دهد در حالی که می تواند از فضای رسانه استفاده کند و تیم مقابل را تحت تاثیر قرار بدهد اما در این زمینه مدیریت خوبی ندارد.

253 251