تولید نفت خام عراق به 4.23 میلیون بشکه در روز رسید