ویدئویی پربازدید از لحظه بازداشت نیروهای پلیس قزاقستان توسط نیروهای مردمی