بدعهدی‌های مکرر آمریکا و بی اعتباری این کشور در مناسبات بین المللی