شهرخبر

ببینید | برخورد ناگهانی و هولناک خودرو شاسی بلند با تابلوی شهری کنار اتوبان

ببینید | برخورد ناگهانی و هولناک خودرو شاسی بلند با تابلوی شهری کنار اتوبان

ویدئویی هولناک از برخورد خودرو با تابلوی شهری که توسط حواس پرتی راننده به وجود امد را ببینید. منبع: خبرفوری

265 262