همه امکانات را برای حمایت از سیل زدگان به کار می گیریم