شهرخبر

حبس شدن رییس جمهور آمریکا در واشنگتن | لغو نشست خبری سخنگوی کاخ سفید

بارش برف سنگین ناگهانی در واشنگتن، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را در هواپیمای شخصی خود برای دقایقی حبس و نشست خبری سخنگوی کاخ سفید را لغو کرد.

حبس شدن رییس جمهور آمریکا در واشنگتن | لغو نشست خبری سخنگوی کاخ سفید