شوک ستاره فوتبال از تفاوت‌های فرهنگی دو کشور/ تنها مشتری رستوران من بودم!