شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه شنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن آقایان مرتضی میرباقری ، عادل پیغامی و خانم خزعلی بعنوان نمایندگان شورا در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی ، آقای ابراهیم سوزنچی بعنوان عضو ستاد هماهنگی علم و فناوری حوزه دفاعی ، آقایان مرتضی میرباقری، ابراهیم سوزنچی، حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی و ایمان افتخاری بعنوان اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها، آقای حسین ساعی بعنوان عضو شورای فرهنگ عمومی، آقایان امیرحسین بانکی‌پور و یاوری بعنوان اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ، آقایان مخبر دزفولی، حمید پارسانیا، ایمان افتخاری و منصور کبکانیان بعنوان نمایندگان شورا در ستاد نقشه جامع علمی کشور و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی بعنوان عضو شورای برنامه ریزی اهل سنت انتخاب شدند.

در این جلسه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در حوزه علم و فناوری با توجه به ابعاد نظارتی و ضمانت اجرای مصوبات به نحوی که تامین کننده لازم الاجرا بودن مصوبات شورا باشد به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین ترکیب اعضای حقوقی شورا بصورت مکتوب دریافت شد که نتیجه آن بعنوان مصوبه شورا تلقی خواهد شد.