شهرخبر

فیلم | زائران خارجی مزار شهید سلیمانی

تعدادی از زائران خارجی مزار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای کرمان با اشاره به نقش برجسته این سردار بزرگ او را نه تنها شهید جمهوری اسلامی بلکه شهید بین‌المللی می‌خوانند و از اقداماتی که به نیت شهید سلیمانی هنگام بازگشت به کشور خود انجام خواهند داد، می‌گویند.
انتهای پیام