شهرخبر
  • بین الملل 2
  • اظهارات جنجالی و تامل برانگیز وزیر خارجه عربستان درباره ایران!

    وزیر خارجه عربستان تاکید کرد که دست‌مان به سوی برادرانمان در ایران دراز است.

    اظهارات جنجالی و تامل برانگیز وزیر خارجه عربستان درباره ایران!

    به گزارش منیبان، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، در یک نشست خبری با ایمن اصفدی، همتای اردنی، خود گفت: اگر ایران به نگرانی های ما درخصوص امنیت و ثبات منطقه  اهمیت می دهد، ما به عنوان کشورهای عربی دست‌مان به سوی برادرانمان در ایران دراز است.

    وزیر خارجه سعودی گفت که در خصوص فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه رایزنی کردیم.