مصوبه تشکیل صندوق اعتباری هنر ابلاغ شد / «فعالان قرآن و عترت» در فهرست دریافت کنندگان خدمات صندوق