رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح بکارگیری و ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون خبر داد.

ولی اسماعیلی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کلیات طرح بکار گیری و ساماندهی کارکنان  دستگاه‌های اجرایی با ۹ ماده و ۱۰ تبصره با اکثریت آرای کمیسیون اجتماعی تصویب و برای طرح در صحن علنی به هیات رئیسه ارسال گردید.

وی در ادامه تصریح کرد: در نظر داریم با جمع آوری ۵۰ امضا از نمایندگان محترم طرح را در اولویت رسیدگی قرار دهیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت ارائه لایحه جامع دولت تا زمان رسیدگی طرح در صحن موارد مهم لایحه دولت را با استفاده از ظرفیت آیین نامه تلفیق خواهیم کرد.

همچنین فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون گفت: بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسید و مصوب شد که برای طرح در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.