اطلاعیه‌ای جدید برای اهالی رسانه درباره «صندوق اعتباری هنر»