فیلم/ روضه جانسوز حضرت زهرا(س) از زبان حاج آقامجتبی تهرانی