شهرخبر

شرط ازدواج برای ثبت نام مجردها در طرح ملی مسکن

شرط ازدواج برای ثبت نام مجردها در طرح ملی مسکن

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: اکنون بهای زمین در طرح نهضت ملی مسکن از متقاضیان گرفته نمی‌شود، اما اگر متقاضی ازدواج نکند باید بهای زمین را نیز پرداخت کند.